Exempel på vad det kan komma att kosta

Idag vet vi inte alls vad det kommer att kosta att vara med och bygga vårt fibernät. Vad vi kan göra är att leka med siffror, och då göra det mellan en stor tumme och pekfinger. Vi exemplifierar med kostnader som ligger betydligt över vad det hamnat i andra fiberföreningar, vilket gör att månadskostnaderna förhoppningsvis kommer ligga betydligt under exemplen nedan.

Kostnaden för en fiberanslutning påverkas till stordel av vad grävkostnader och hur många medlemmar det blir i föreningen när nätet byggs. På den här sidan utgår vi från en anslutning och gör en kalkyl över lite tid för att visa att en fiberanslutning faktiskt är en bra investering för dig.

Ett räkneexempel med höga kostnader

Vad kostar det att ansluta sig till fiber?

Låt oss anta att priset för en anslutning till en fastighet är 25 000 kr (högt räknat, målet för oss är högst 20 000 kr). Tänker vi oss en avskrivning på 8 år och 4 % ränta så ger det en kostnad på ca 300 kr/månad när det slås ut.

Alla betalar samma anslutningsavgift, oavsett  det avstånd som vi behöver gräva.  Vi delar solidariskt på kostnaden inom området för att alla skall få samma möjligheter att få en fiberanslutning.

Notera att anslutningsavgiften aldrig kommer vara lägre än för de som väljer att ansluta sig nu. Väljer man att ansluta sig vid senare tillfälle kommer föreningen ta ut en högre avgift, även om fiber går precis utanför tomtgränsen. Det betyder att den som ansluter sig efter att fibernätet etablerats får betala minst, troligen mer, 60% mer i anslutningsavgift.

Vad kostar de tjänster som jag vill ha?

Låt oss vidare anta att priset per månad för tjänsterna (IP-tv med ca 18 kanaler, IP-telefoni och bredband 100/10 Mbit/s) ligger på 380 kr/månad. Vi tittar på ett tjänsteutbud där du själv kan välja kombinationer av vilket bredband, TV-paket och telefoni som du vill ha. Det gör att kostnaden för dig kan bli både lägra och högre.

Om du betalar 380 kr/mån för tjänsterna och 300 kr/mån för din fiberanslutning skulle ge en månadskostnad de närmsta 8 åren på ca 680 kr/månad (högt räknat) för både ansluningsavgiften och tjänster utslaget.

Hur kan vi få lägre kostnad?

Du påverkar lättast kostnaden per månad genom att hjälpa till så att så många som möjligt i vårt område ansluter sig till vårt fibernät. Priset på anslutningen har stor inverkan på din månadsavgift. Är vi många som kan göra en kollektiv upphandling av tjänsterna har vi också ett bättre förhandlingsläge gentemot leverantörerna, vilket betyder lägre pris för dig även där.

Vad har du för fasta kostnader för telefoni, TV-kanaler och internetuppkoppling idag?